Máy thủy bình Pentax AP-281

Máy thủy bình tự động Pentax AP-224
26 Tháng Chín, 2018
Máy thủy bình tự động Pentax AP-230
26 Tháng Chín, 2018

Máy thủy bình Pentax AP-281

Máy thủy bình Pentax AP-281

 • Loại máy     Máy tự động
 • Độ phóng đại (X)     28
 • Độ nhạy bọt thủy tròn     10”2 mm
 • Độ chính xác     ±2.0mm
 • Trường nhìn     1º 30′
 • Khoảng cách đo ngắn nhất (m)     0.4
 • Nhiệt độ hoạt động     -20°C đến +40°C
 • Kích thước (mm)     219(L) x 147(W) x 137(H)
 • Trọng lượng (kg)     1.3
 • Xuất xứ     Japan
 • Độ phóng đại ống kính: 28x
 • Sai số trên 1km đo đi và đo về : ±1,5 mm
 • Hệ số k: 100
 • Ảnh : thuận
 • Trường nhìn: 1°30’
 • Khoảng cách nhìn nhắn nhất : 0,4 m
 • Độ bù tự động kiểu dây treo kết hợp từ tính: ±25”
 • Nhiệt độ làm việc: -200C đến +400C
 • Tiêu chuẩn chống nước: IPX4
 • Phạn vi làm việc: ±15’
 • Độ bù cần thiết: 0.5’’
 • Chiều dài ống kính : 193mm
 • Đường kính kính vật: 32 mm
 • Độ tròn bọt thuỷ: 10”2 mm
 • Đường kính bàn độ ngang: 117 mm
 • Khoảng cách chia nhỏ nhất: 1°
 • Kích thước: 219(L) x 147(W) x 137(H)mm
 • Trọng lượng: 1,3 kg