Đo đạc địa chính

Đo đạc địa chính – đo đạc nhà đất nhằm xác định vị trí, ranh giới của lô đất thực tế, là một bộ phận cần có khi lập hồ sơ bản vẽ đo đạc đất đai. Đo đạc để: chỉnh sửa, bổ sung, đo vẽ lại bản đồ địa chính hoặc trích đo đạc thửa đất thực tế.
home_surveyor_box2

CHÚNG TÔI ĐO VẼ CHUYÊN


 • ĐO VẼ, THÀNH LẬP BẢN ĐỒ ĐỊA HÌNH TỶ LỆ 1:500, 1:1000, 1:2000, 1:5000
 • ĐO VẼ THÀNH LẬP BẢN ĐỒ ĐỊA CHÍNH CÁC TỶ LỆ
 • KHẢO SÁT, ĐO ĐẠC CÔNG TRÌNH
 • ĐO ĐẠC HIỆN TRẠNG NHÀ ĐẤT
 • ĐO ĐẠC PHỤC VỤ CÔNG TÁC ĐỀN BÙ GIẢI TOẢ
 • ĐO ĐẠC PHỤC VỤ GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP
 • ĐO ĐẠC LẬP THỦ TỤC GIAO, THUÊ ĐẤT
 • ĐO ĐẠC, LẬP BẢN ĐỒ TỔNG THỂ PHÂN LÔ
 • ĐO ĐẠC ĐỊNH VỊ CÔNG TRÌNH, RANH ĐẤT
 • ĐO ĐẠC TÍNH TOÁN KHỐI LƯỢNG SAN LẤP.
 • KHI NÀO CẦN ĐO ĐẠC ĐỊA CHÍNH – ĐO ĐẠC NHÀ ĐẤT ?

  1. Khi thực hiện chỉnh lý bản đồ địa chính Thực hiện chỉnh lý bản đồ địa chính được tiến hành khi:

 • Diện tích thửa đất bị thay đổi.
 • Mục đích sử dụng đất thay đổi.
 • Xuất hiện thử đất và các đối tượng chiếm đất mới.
 • Thay đổi thông tin tình trạng pháp lý của thửa đất.
 • Thay đổi địa danh các ghi chú trên bản đồ.
 • Thay đổi ranh giới thửa đất và đối tượng sở hữu đất.
 • Thay đổi điểm tọa độ địa chính, điểm độ cao quốc gia.
 • Thay đổi mốc giới và đường địa giới hành chính các cấp.
 • Thay đổi mốc giới và hành lang an toàn công trình.
 • Thì việc đo đạc được tiến hành khi có một trong những yếu tố trên xuất hiện.
 • Hỗ trợ giải quyết pháp lý
 • Hỗ trợ thiết kế chính xác
 • Lập quy hoạch phát triển các dự án
  2. Khi đo vẽ lại bản đồ địa chính Đo đạc địa chính – đo đạc nhà đất được tiến hành khi các khu vực dù đã có bản đồ địa chính, nhưng có biến đọng cần đo vẽ lại bản đồ địa chính.
  3. Khi đo đạc thành lập bản đồ địa chính bổ sung Việc này được thực hiện đối với đơn vị hành chính cấp xã, đã có bản đồ địa chính và kể cả đã có đo vẽ khoanh bao trên bản đồ địa chính nhưng chưa đo vẽ khép kín và đo vẽ chi tiết từng thửa đất của đơn vị hành chính.
  4. Khi trích đo thử đất địa chính Tại những nơi chưa có bản đồ địa chính, việc đo đạc địa chính riêng với ừng thửa đất nhằm phục vụ yêu cầu quản lý đất đai.

 • QUY TRÌNH ĐO ĐẠC

  home_surveyor_services14

  Đo đạc hiện trường

  Tiến hành đo đạc bằng máy đo khoảng cách, thước hoặc máy toàn đạc điện tử, để đo các vị trí trên ranh đất chính xác nhất.

  home_surveyor_services15

  Đối chiếu tài liệu cũ

  Đối chiếu với các tài liệu cũ như: bản đồ địa chính 02, bằng khoán, tài liệu 299, và các tài liệu bản đồ địa chính mới khác.

  home_surveyor_services16

  Xác nhận tứ cận và chính chủ

  Xuất kết quả đo đạc, tập hợp tất cả các hồ sơ pháp lý và kỷ thuật thửa đất, xác nhận với chủ sử dụng để nộp hồ sơ.

  home_surveyor_services17

  Nộp hồ sơ

  Hồ sơ đã tập hợp được kiểm tra lần cuối, nếu không phát hiện sai sót thì tiến hành nộp cho cơ quan thẩm quyền và nhận giấy hẹn để nhận lại giấy quyền sử dụng đất mới.

  THỜI GIAN HOÀN THÀNH

  Bảng giá đo vẽ tùy thuộc vào số lượng bản vẻ và nhu cầu của khách hàng