Tuyển Dụng

15 Tháng Sáu, 2019

Tuyển nhân viên đo đạc địa chính

Tuyển nhân viên đo đạc địa chính Mô tả – Nhiệm vụ đo đạc, cắm mốc đất tại các dự án. – Cắm mốc phân lô, […]