Thủ tục pháp lý

26 Tháng Chín, 2018

Thủ tục xin giấy phép xây dựng

Thủ tục xin giấy phép xây dựng Thủ tục xin giấy phép xây dựng là nỗi trăn trở lớn đối với những ai chưa có kinh […]
26 Tháng Chín, 2018

Thủ tục cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho người đã đăng ký QSDĐ lần đầu

Thủ tục cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đai, quyền sở hữu nhà ở, TSGLVĐ cho người đã đăng ký quyền sử dụng đất […]